mgr Mateusz Malik

W Duda Clinic pełni bardzo odpowiedzialna rolę menagera kliniki. Jest również konsulatem implantologicznym. Organizuje szkolenia oraz spotkania naukowe.

No posts were found for provided query parameters.