Pełna rekonstrukcja, pełna ceramika – mosty na zębach, nowy zgryz
Pełna rekonstrukcja, pełna ceramika – mosty na zębach, nowy zgryz

Stare, nieestetyczne, nieszczelne korony w szczęce, nieprawidłowa płaszczyzna zgryzu w żuchwie, braki zębowe. Zdjęto stare mosty, skorygowano płaszczyznę zgryzu i wykonano pełne uzupełnienia koronami i mostami pełnoceramicznymi.

No posts were found for provided query parameters.