Badanie Bego

Badanie Bego – Formularz

Rekrutacja do badania naukowego – implanty stomatologiczne

Prospektywne badanie obejmujące obserwację tkanek twardych i tkanek miękkich okołowszczepowych w 5 letnim okresie od założenia implantów Bego Semados w celu oceny parametrów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem wszczepów.

„Formularz kontaktowy – badanie Bego” służy do zgłoszenia się do uczestnictwa w badaniu. Po otrzymaniu przez Duda & Ingves Clinic wypełnionego formularza zostaną Państwo poinformowani przez Klinikę drogą mailową lub telefoniczną o dalszych działaniach, w niektórych przypadkach wyślemy do Państwa również specjalny ekspander, który pozwoli na wygodne, samodzielne wykonanie zdjęć diagnostycznych w warunkach domowych. Kolejne etapy to badanie w Klinice, kwalifikacja właściwa, decyzja o włączeniu do badania i ewentualne leczenie.

Krok 1

Przesłanie „Formularza kontaktowego – badanie Bego”

Krok 2

Ewentualna samodzielna diagnostyka

Krok 3

Diagnostyka w Klinice

Krok 4

Decyzja o włączeniu do badania

Krok 5

Leczenie

    Dane kontaktowe

    Ocena własna potrzeb leczenia implantologicznego

    Potrzebuję

    Jestem zainteresowany/a bezpłatnym założeniem 1 do 4 implantów w ramach powyższego badania. Zapoznałem/am się z „Informacją o badaniu Bego

    No posts were found for provided query parameters.